תאורה למשרד - תקבע את יעילותה ותוצאותיה של אותם עובדים ותשפיע בצורה ישירה על החברה

מִשׂרָד