תאורה נכונה למשרד - גורם חשוב למימוש פונציאל המשרד לצורך הבטחת יעולתם של עובדי המשרד

מִשׂרָד