תאורת כבישים

תאורת לד

שטח כולל של 500 מ"ר
סך של 50 גופים

"רשת תחנות הדלק "סונול

HB-ZGSM