מוגן התפוצצות

החברה נהנתה חוויות עשירות בתכנון והביצוע של פרויקטים לשימור אנרגיה בצמחים שונים, וכן פתחה מספר פתרונות תאורה ידידותי אנרגיה עבור הלקוחות המקומיים ובחו"ל. סמארט סולושין סיסטמס פתרון  מערך שלם של תמיכה טכנית, פרויקט תכנון, התקנה ואחרי שירותי מכירות ללקוחות בתחומי חשמל, מטלורגיה, פטרוכימיים מכרה פחם וכו '

תאורת לד